Personskydd

Personskydd

Detta personskydd gäller webbsidorna trivago.se, room5.trivago.se/ (om tillämpligt) och company.trivago.se.

1 Persondataskydd och användandet av personuppgifter

Vi på trivago N.V. uppskattar att du besöker vår webbsida och vill informera dig om hur vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter när du använder den här webbsidan. trivago N.V. samlar in, bearbetar och använder personuppgifter enbart enligt vad som skrivs i denna dataskyddpolicy och inom ramverket för lagstadgade tillstånd. Kontakta info@trivago.se om du vill ha mer information eller har frågor om hur trivago behandlar sekretess.

2 Vad är personuppgifter?

I Tyskland definieras ”personuppgifter” i den tyska dataskyddslagen. Enligt denna lag ska uttrycket “personuppgift” förstås som all slags information rörande en given eller identifierbar persons personliga eller materiella förhållanden. Detta inkluderar information såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller ditt födelsedatum.

3 Allmän information om dataskydd

Om inte annat anges i följande avsnitt kommer inga personuppgifter att insamlas, behandlas eller användas när du använder den här webbsidan.

3.1 Kontakt

Genom att använda länken ”Kontakta oss” kan du skicka oss förfrågningar av allmän karaktär. För att behandla denna information kommer vi att samla in din kontaktinformation (namn och e-post). Vi kommer att spara denna information och de meddelanden som skickas från oss, och använda dessa endast för det ändamål som var anledningen till att du skrev till oss, samt för att förbättra vår tjänst.

3.2 Information om anslutning

När du får tillgång till vår webbsida, överförs specifik information med hjälp av en standardprocedur. Informationen omfattar till exempel IP-adressen, webbläsarens variant och version, det operativsystem som används, webbsidan du kom ifrån och tidpunkten för ditt besök på vår webbsida. Som regel kommer vi enbart analysera denna information statistiskt för att undvika felmeddelanden och för att förbättra vår tjänst. Endast i fall av missbruk relaterat till bokningar använder vi anslutningsinformationen för att förenkla identifieringen av den ansvarige.

3.3 Community

Om du väljer att bli aktiv i trivagocommunityn, exempelvis genom att ladda upp foton eller genom att producera texter såsom recensioner eller beskrivningar, kan du bestämma själv vilka personuppgifter som ska vara synliga för både trivago N.V. och plattformens besökare. Du kan ändra inställningarna när du vill. trivago kommer inte att dela personuppgifter såvida du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse i förväg. Om du deltar i trivagos innehållsbaserade community måste du förse oss med dina bankuppgifter för att vi ska kunna utbetala de poäng du samlat in. Vi behöver ha dessa uppgifter för att kunna utbetala dina insamlade lojalitetspoäng när du ber oss om det. Du kan också välja PayPal eller Skrill som betalningsmetod. trivagoanvändarkontot och den information som finns där är krypterade med ett lösenord så att endast användaren har tillgång till dessa personuppgifter. Användarprofilen kan redigeras av användaren när som helst.

3.4 Funktionen Hotel Manager

Hotellägaren kan hantera sitt hotell med funktionen Hotel Manager. Användandet av denna funktion kräver registrering. Denna information kommer endast att användas för att verkställa avtalsförhållandena mellan trivago och hotellägaren. Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

3.5 E-postannonsering

Om du har givit ditt separata samtycke till att få våra nyhetsbrev, kommer din e-postadress att sparas och användas i syfte att skicka personliga meddelanden med reklam om hotellerbjudanden, tills du avsäger dig prenumerationen på nyhetsbrev. Vi använder oss av den dubbla samtyckesmetoden för registrering. Med andra ord kommer du att få ett e-postmeddelande från oss efter att du har registrerat dig för tjänsten och angivit din e-postadress. I meddelandet finns det en länk som du följer för att bekräfta din registrering. Din registrering och bekräftelse kommer att sparas. Vi kommer inte att skicka nyhetsbrev förrän efter denna procedur. Vi använder denna procedur för att försäkra oss om att enbart du själv kan registrera dig för nyhetsbrevstjänsten med den specificerade e-postadressen. Du kan avsluta din prenumeration när du vill. Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett meddelande till info@trivago.se. Du kan också använda länken som du hittar i slutet av varje e-postmeddelande.

3.6 Expressbokning

I enskilda fall kan erbjudanden bokas med respektive annonsör genom ”trivago expressbokning” via ett direkt gränssnitt på den dithörande bokningssidan. Under denna procedur samlar trivago in specifika uppgifter från sina användare – till exempel namn, adress och kreditkortsuppgifter – på uppdrag av den hotellbokningssida som är användarens avtalspartner.

3.7 Ansökan

Om du ansöker om ett jobb hos trivago samlar vi in, bearbetar och använder dina personuppgifter för att bearbeta din onlineansökan. Uppgifterna i din onlineansökan skickas direkt till personalavdelningen via en krypterad anslutning och behandlas givetvis som konfidentiell information. Vi använder oss av relevanta tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt i enlighet med lagkrav.
Om du har ansökt om en specifik tjänst och denna redan tillsats, alternativt om vi anser dig vara lika eller mer lämplig för en annan tjänst, vill vi gärna vidarebefordra din ansökan inom vårt företag. Informera oss om du inte vill att vi gör så. Dina personuppgifter kommer att raderas omedelbart efter att ansökningsprocessen är avklarad, alternativt efter högst sex månader, såvida du inte uttryckligen ger ditt godkännande till att dina uppgifter sparas under en längre tid.

4 Dataöverföring

Som sökmotor agerar trivago enbart mäklare för hotellerbjudanden hos relevanta bokningssidor. Således görs en bokning på den berörda hotellbokningssidan. I varje fall ingår du kontrakt med gällande bokningssida och inte med trivago. Där kommer data att samlas in av det andra företaget. Vänligen notera också den dithörande dataskyddpolicyn på bokningssidan.
I följande fall kan dina data skickas vidare till kompetenta myndigheter/domstolar:
• I somliga fall är överlämnande av data till nationella och internationella myndigheter och/eller domstolar förordat enligt lag på grund av ett tidigare administrativt eller domstolsbeslut. I dessa fall kommer data att överföras i enlighet med gällande lagstiftning.
• I den mån detta krävs för att undvika illegala eller potentiellt illegala handlingar, alternativt för att skydda rättigheter och egendom tillhörande, eller säkerhet för, trivago N.V., webbsidan eller användarna av webbsidan, och för att skydda dessa i enlighet med gällande lagstiftning.
• I samband med affärstransaktioner, exempelvis försäljning av en filial eller avdelning, en sammanslagning, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i det osannolika fallet av insolvens, kan vi skicka dina data vidare till kompetenta myndigheter, den utsedda insolvensförvaltaren och/eller eventuella transaktionspartners.

5 Cookies

trivagos webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som sparas på användarens dator när användaren besöker en webbsida på internet.
Vi använder så kallade ”sessionscookies”, som, beroende på din webbläsares inställningar, raderas när webbläsaren stängs.
Vi använder oss också av cookies som används när en session är över (så kallade ’sessionsöverskridande cookies’). Dessa cookies används i huvudsak för att göra vår tjänst användarvänligare och effektivare. Tack vare dessa filer kan du, till exempel, få information som är specifikt utformade enligt dina intressen på webbplatsen du besöker. Det enda syftet är att anpassa vår tjänst till användarens önskemål så gott vi kan och göra vår webbplats så lättanvänd som möjligt.
Du kan hindra användandet av cookies genom att inte tillåta dem i din webbläsare. Du kan ändra dessa inställningar i din webbläsare.
Mer information om hur cookies används på webbsidan hittar du i denna cookiepolicy.

6 Sociala medier

På vår webbsida har vi integrerat länkar till diverse sociala medier (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Xing, YouTube, Pinterest, Linkedin). Genom att trycka på motsvarande symbol eller det fullständiga namnet omdirigeras du till webbplatsen för den önskade tjänsten.
Om du väljer symbolen ”Dela” och väljer ett socialt medium kan du publicera ett evenemang (såsom ett specifikt sökresultat) på tjänstens webbplats.
Om du går till länken till en tjänst under textlinjen ”Följ oss” kan du följa våra aktiviteter på den tjänstens plattform.
På sociala mediers webbplatser gäller de dataskyddsprinciper och användarvillkor som tjänsten i fråga använder. trivago kan inte påverka hur någon av dessa webbplatser samlar in, bearbetar eller använder data.

7 Facebook Connect

Du kan registrera dig och logga in med hjälp av ditt Facebookkonto. Om du registrerar dig med hjälp av Facebook kommer Facebook be dig om tillåtelse att dela viss information från ditt Facebookkonto med trivago. Detta kan inkludera förnamn, efternamn, e-postadress (för att verifiera din identitet och ditt kön), allmän plats, Facebook-profillänk, tidszon, födelsedag, profilbild, ”gillar” och vänlista.
Denna information samlas in av Facebook och skickas till oss enligt villkoren i Facebooks datapolicy. Du kan kontrollera informationen som skickas från Facebook via sekretessinställningarna för ditt Facebookkonto.
Om du registrerar dig på trivago med hjälp av Facebook kommer ditt trivagokonto automatiskt att kopplas till ditt Facebookkonto. Således kan information om din aktivitet på trivago delas med Facebook och publiceras på din tidslinje och i nyhetsflödet för dina Facebookvänner.

8 Google+

Du kan registrera dig och logga in med hjälp av ditt Google+-konto. Om du registrerar dig med hjälp av Google+ kommer Google+ att be dig om tillåtelse att dela viss information från ditt Google+-konto med trivago. Detta kan inkludera förnamn, efternamn, e-postadress (för att verifiera din identitet och ditt kön), Google+-profillänk, profilbild och vänlista. Denna information samlas in av Google och skickas till oss enligt villkoren i Googles sekretesspolicy.
Om du registrerar dig på trivago med hjälp av Google+ kommer information gällande din aktivitet på trivago att vara synlig för alla i dina Google+-cirklar och delas med Google i enlighet med Googles användarvillkor och Google’s sekretesspolicy. Mer information om hur du hanterar aktiviteter du delar till ditt Google+-konto finns på Googles supportsida. Du kan hantera vem från dina Google+ cirklar som kan se din trivagoaktivitet från din Google+ appinställningssida.

9 Säkerhet

trivago implementerar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda lagrade personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust eller skada, samt mot obehöriga personers åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i linje med tekniska framsteg.

10 Dina rättigheter

Mot en skriftlig förfrågan, informerar vi dig i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter om, och vilka av, dina personuppgifter som lagras. Enligt villkoren för avsättning enligt tysk dataskyddslagstiftning kan du begära ändring, blockering och radering av sådana uppgifter, så länge begäran inte är i strid med lagstadgade tidsgränser gällande lagring.
Om du har frågor om dina rättigheter kan du kontakta:
trivago N.V.
Datenschutz / dataskydd
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Tyskland
info@trivago.se.
I händelse av att dataskyddsprinciper skiljer sig åt mellan olika länder till följd av översättningar, är den tyska varianten den rådande.